Disclaimer

Informatie

Hogeland Bedrijfsadvies hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het publiceren en onderhouden van informatie op deze website. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet correct is of na verloop van tijd verouderd is. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan de gepubliceerde informatie op deze website.

 

Vertrouwelijke Informatie

Alle informatie die een bezoeker van de website achterlaat bij het invullen van de formulieren of al dan niet met behulp van 'cookies', formprocessing of op enige andere manier, zal door Hogeland Bedrijfsadvies vertrouwelijk behandeld worden. Deze informatie zal uitsluitend aangewend worden voor de eigen administratie of marketingdoeleinden van Hogeland Bedrijfsadvies en nooit ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen, gepubliceerd op de website ‘www.hogeland.nu’ mag zonder schriftelijke toestemming van Hogeland Bedrijfsadvies worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins.