Bedrijfsoverdracht

U wilt een bedrijf aan- of verkopen, maar weet niet exact hoe dit aan te pakken? Dan is Hogeland Bedrijfsadvies voor u de juiste partner.  Wij hebben vaker met dit bijltje gehakt en weten in deze voor u wellicht hectische en emotionele periode het hoofd koel te houden.

 

Wij hanteren te allen tijde de filosofie dat er sprake is van een unieke situatie. Dit betekent dat wij ons verdiepen in uw bedrijf en uw specifieke wensen. Deze aspecten gecombineerd met onze opgedane kennis en ervaring op dit terrein staan garant voor een gedegen aanpak.

In geval van verkoop stellen wij in overleg met u een profiel op, waarna gezocht wordt naar potentiële overnamekandidaten. Deze kandidaten kunnen worden gezocht in kleine kring (bijvoorbeeld binnen uw- of ons netwerk), maar ook het plaatsen van uw profiel op internet vormt een mogelijkheid. Incidenteel trachten we eerst de rentabiliteit van uw bedrijf te verhogen, waardoor niet alleen de verkoopkansen toenemen, maar zeker ook de verkoopopbrengst.

 

Voor wat betreft de aankoop van een bedrijf zijn vele scenario’s mogelijk. Te denken valt aan een overname, een Management Buy In (MBI) of Management Buy Out (MBO). Ook hier geldt in alle gevallen dat uw zaak voor ons uniek is. Als onafhankelijk adviseur voeren wij voor u de onderhandelingen met de verkopende partij en geldverstrekkers, met als doel voor u een geslaagde aankoop te bewerkstelligen met een passende financiering.

 

Voor zowel de begeleiding bij aan- als verkoop geldt dat wij op ieder gewenst moment in overleg treden met overige partijen die wellicht van belang kunnen zijn voor het welslagen van uw transactie. Te denken valt aan juristen, fiscalisten, accountant en notarissen, maar zeker ook aan banken, informal investors of participatiemaatschappijen.
 


Onze diensten binnen Bedrijfsadvies

Corporate Recovery

Kostenbesparingsprogramma's

Managementondersteuning

Bedrijfsoverdracht

Financieringen