Corporate Recovery

Het gaat niet goed met uw bedrijf. U ziet de resultaten achteruit hollen en er zijn nauwelijks nog liquide middelen voorradig. Uw werknemers lopen op hun tenen, de bank dreigt het krediet in te trekken en crediteuren schakelen een deurwaarder in of weigeren u nog van hun producten te voorzien. Een dergelijke (crisis)situatie vraagt om actie. Snel handelen is cruciaal.
 
De mensen van Hogeland Bedrijfsadvies hebben veelvuldig met vergelijkbare situaties te maken gehad. De problemen worden direct in kaart gebracht en er wordt getracht om zo snel mogelijk rust te creëren bij belanghebbende partijen. Vervolgens wordt een toekomstscenario opgesteld. Samen met u wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Diverse scenario’s worden afgewogen bijvoorbeeld: gedeeltelijke verkoop, sanering, wijzigingen in het management of een herfinanciering. Hoe vervelend ook, zelfs een advies tot bedrijfsbeëindiging behoort tot de mogelijkheden. Gedurende het volledige traject onderhouden wij voor u de contacten met externe partijen, zoals banken, crediteuren, fiscus/bedrijfsvereniging en curatoren. Juist in deze fase is het namelijk van groot belang dat u zich richt op het continueren van uw bedrijfsvoering. In alle gevallen strijden de betrokken adviseurs van Hogeland Bedrijfsadvies samen met u voor het behoud van uw onderneming of het beperken van de schade.
 

 


Onze diensten binnen Bedrijfsadvies

Corporate Recovery

Kostenbesparingsprogramma's

Managementondersteuning

Bedrijfsoverdracht

Financieringen