Financieringen

De financiering vormt voor een onderneming vaak het sluitstuk van een bijzondere fase. Opmerkelijk genoeg wordt er doorgaans maar weinig aandacht besteed aan het financieringstraject, met als gevolg vertraging en onbegrip; zowel bij de ondernemer als de geldverstrekker. 

Hogeland Bedrijfsadvies neemt met en voor u het voortouw. Wij inventariseren uw financieringsbehoefte middels toetsing en wellicht aanscherping van uw  ondernemersplan. Zonodig  stellen wij liquiditeits- en rentabiliteitsprognoses op.  Wij maken met u een afweging ten aanzien van de meest passende vorm van financiering. Wij kunnen met u gesprekspartner zijn van uw  huidige dan wel toekomstige financier. In alle gevallen is ons doel een opzet te creëren die zorgt dat uw bedrijfsvoering er wel bij vaart.
 
U kunt uw voordeel halen uit een partij die de juiste wegen weet te bewandelen en eventueel op zoek gaat naar alternatieven, bijvoorbeeld indien een bank uw plannen niet (volledig) wenst te financieren.

Wij sturen niet alleen op een interessante rente. Juist de overige voorwaarden en condities bij een financiering zijn naar onze mening cruciaal bij het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteiten. Te denken valt aan de liquiditeitsruimte na financiering, het aflossingsschema en de eventuele aansprakelijkheid.


Onze diensten binnen Bedrijfsadvies

Corporate Recovery

Kostenbesparingsprogramma's

Managementondersteuning

Bedrijfsoverdracht

Financieringen