Managementondersteuning

Altijd druk, maar toch het idee dat u iets niet goed doet? Welke richting wilt u op met uw bedrijf? Welke investeringen brengt dit met zich mee en hoe gaat u dat financieren?


Beschik ik wel over de juiste informatie, loop ik niet achter de feiten aan. Voldoen de regels en de contracten  die ik hanteer nog wel aan de huidige tijdsnorm. Voldoen mijn arbeidscontracten aan de huidige normen, benut ik wel alle mogelijkheden?


Veel ondernemers hebben de behoefte aan een sparringpartner; niet alleen iemand die met hen de cijfers bespreekt, maar juist een adviseur die de cijfers analyseert, interpreteert en vertaalt naar strategie. Iemand die samen met u onderneemt! Wij bespreken met u de consequenties van uw beslissingen en helpen u met het maken van de juiste afweging. Eventuele investeringen of groeiscenario’s worden doorgerekend en in voorkomende gevallen voorzien van een rentabiliteits- en liquiditeitsprognose.

 
De adviseurs van Hogeland Bedrijfsadvies zijn altijd bereid u te ondersteunen bij het maken van uw strategische beslissingen. Soms is er sprake van een eenmalig advies, maar ondersteuning op periodieke basis geniet doorgaans de voorkeur. Juist dan is het mogelijk om de gewenste vertrouwensband volledig te benutten.
 


Onze diensten binnen Bedrijfsadvies

Corporate Recovery

Kostenbesparingsprogramma's

Managementondersteuning

Bedrijfsoverdracht

Financieringen