Reorganisatie

Er doen zich omstandigheden voor waarbij u er niet aan ontkomt om in te grijpen in uw bedrijfsvoering. U maakt te weinig winst om voldoende te kunnen investeren, ergo u maakt zelfs verlies en uw continuïteit komt in gevaar. Hogeland Bedrijfsadvies beschikt over ruime ervaring op het gebied van personele consequenties van reorganisaties. Meer dan 25 jaar expertise op dit gebied staat u ter beschikking.   Eventueel noodzakelijke personeelsreducties worden op een beschaafde en effectieve wijze geregeld binnen de mogelijkheden van uw organisatie. De zorg voor uw bedrijf en de mens staan daarbij centraal. Een goed voorbereide reorganisatie maakt uw bedrijf sterker en het is daarbij  van het grootste belang dat degenen die in een dergelijk proces hun baan verliezen  op een waardig wijze worden behandeld. Dit is mogelijk zonder daarbij de bedrijfseconomische aspecten uit het oog te verliezen.


Onze diensten binnen Interim management

Reorganisatie

Capaciteitsgebrek

Vervanging