Profiel

Er kunnen zich omstandigheden voordoen in een organisatie waardoor er behoefte ontstaat aan extra dan wel bijzondere inzet. Situaties waarin eigenschappen nodig zijn die intern niet voldoende aanwezig zijn. In zo’n geval kun je er als onderneming alles aan doen om de problematiek zelf op te lossen. Onze ervaring leert dat dit vaak ten koste gaat van de slagkracht van de organisatie. Het houdt vaak in dat de aandacht die u hieraan besteed ten koste gaat van overige ontwikkelingen. Bijzondere omstandigheden leiden af en vergen een andere benadering.

 

Verfrissende werking

De inzet van een derde kan een uiterst verfrissende werking hebben op uw organisatie terwijl u “gewoon” uw aandacht blijft besteden aan uw dagelijkse bedrijfsvoering. Medewerkers van Hogeland Bedrijfsadvies hebben ervaring met zaken die voor u ongewoon zijn. Voor de buitenwereld onzichtbaar, maar voor uw organisatie voelbaar aanwezig.

 

Netwerk

Hogeland Bedrijfsadvies doet in voorkomende gevallen een beroep op zelfstandig werkende specialisten. Dit omdat iedere opdracht nu eenmaal vraagt om een specifieke aanpak, waarbij het doel altijd eenduidig is; wij gaan voor u op zoek gaan naar de beste oplossing.
Hogeland Bedrijfsadvies onderhoudt  duurzame contacten met  vertegenwoordigers uit diverse zakelijke branches. Het stelt haar in staat om op adequate wijze te beschikken over zeer specifieke kennis en  biedt de mogelijkheid om  via  korte effectieve lijnen  mogelijkheden te onderzoeken  in samenhang met bijvoorbeeld participatiemaatschappijen en/of private investeerders.
Mede hierdoor zijn wij in staat om een breed scala aan diensten te leveren.